Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.08.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технолог ХВП – висше, ХВП, френски език

1 продавач- консултант , висше или средно образование, работа с компютър –складова програма

1 педагог

1 логопед

1 психолог

1 социален работник -  висше, икономика, социални дейности и др.

1 учител ФВС

1 учител по математика и физика

1 учител по биология и химия – 0,5 щат

1 учител, теоретично обучение – спец. Горско стопанство

1 педагогически съветник – висше, магистър „Специална педагогика”, 3 г. стаж по специалността

1 учител по ФВС

1 учител по музика – 1 г. стаж

1 учител по изобразително изкуство – 350 часа

5 технолог – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 инженер, конструктор – висше машиностроене, 3 г. стаж

5 настройчик-програмист, металообработващи машини с ЦПУ – висше или средно професионално, металообработване, 2 г. стаж

3 инженер, хидравлик – 2 г. стаж по специалността

1 специалист, банкови операции – на 4 часа

12 лекари

10 медицински сестри

1 учител по английски език

1 учител ФВС

1 учител-лектор по информационни технологии и информатика -252 часа

2 учител целодневна организация на учебния процес – ПУП и НУП

1 медицинска сестра

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

9 машинен оператор, шиене

3 машинен оператор, шиене

1 машинен оператор

2 механик, финна механика

2 манипулант, промишлеността

12 работник, сглобяване на детайли

1 механик

2 предач

1 готвач

1 възпитател

2 кредитен консултант – граждански договор

1 стругар-фрезист – 3 г. стаж

2 заварчик – 3 г. стаж

5 настройчик пресови металообработващи машини

1 сервитьор

1 готвач

4 водач, мотокар

10 шофьор, товарен автомобил /международни превози/  кат.С

1 шофьор и пласьор на хляб

1 готвач

1 помощник-готвач

1 барман

1 сервитьор

2 продавач, закуски и напитки

2 машинен оператор обработка на метал/метални изделия

6 шивач на мъжко и дамско облекло

1 помощник готвач

2 сервитьор

1 рецепционист

2 камериер

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------