Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.10.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

3 технолог – висше машиностроене, 3 г. стаж

3 инженер, конструктор – висше машиностроене, 3 г. стаж

3 настройчик-програмист, металообработващи машини с ЦПУ – висше или средно професионално, металообработване, 2 г. стаж

3 инженер, хидравлик – 2 г. стаж по специалността

10 лекари

7 медицински сестри

2 медицинска сестра

2 рехабилитатор

1 педагог

1 логопед

1 психолог

1 технолог – висше, средно образование машиностроене, металообработване, английски език, SiolidWorks

2 учител, начален етап

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 настройчик пресови металообработващи машини

2 водач, мотокар

5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/  кат.С

1 помощник готвач

2 сервитьор

1 рецепционист

2 камериер

1 портиер, огняр, р-к поддръжка

6 манипулант, промишлеността

1 продавач-консултант

1 шлосер

1 заварчик

3 контрольор, качество

4 охранител

10 работник, сглобяване на детайли

1 оператор на компютър

15 заварчик

15 кофражист

15 арматурист

1 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

1 технически секретар – чл. 52, 1 ,трудов стаж

2 продавач- консултант

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------