Община Сопот

Начало

 

КОРОНАВИРУС

COVID-19

coronavirus_02_2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА ПОСВЕТЕНА НА

172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

28 юни 2022 г. (вторник)

18:30 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871”

Кинопрожекция на комедията „Бай Иван“

29 юни 2022 г. (сряда)

19:00 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871”

„С чужди-драг, в къщи –враг“ - театрална постановка, гостува театър „АРТЕ“ 

1 юли 2022 г. (петък)

10:00 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871”

Фестивал на старата градска песен „С мечти и блянове крилати“

2 юли 2022 г. (събота)

10:00 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871”

Фестивал на старата градска песен „С мечти и блянове крилати“

17:30 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

Среща-разговор с Маргарита Петкова и Добромир Банев и представяне на книгата им „Абсурдни времена (нецензурираната версия)“

3 юли (неделя) 2022 г.

19:00 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871” 

„Луд за отвързване“ - комедиен спектакъл на ШКУМБАТА

20:30 ч., площад „Иван Вазов”

Празничен концерт с участието на певческа група „Веселяци“ към общинска организация на инвалидите – гр. Сопот, деца от музикална школа „Алмадин“ при  НЧ „Иван Вазов - 1871” и Борис Дали

5 юли 2022 г. (вторник)

17:30 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

Среща-разговор с поетесата Виолета Христова, с участието на Литературен клуб към Къща музей „Иван Вазов” – гр. Сопот и Камерна формация при НЧ „Васил Левски – 1861 г.” – гр. Карлово

19:00 ч., Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“

Откриване на постоянна изложба „Ритуални хлябове и носии от Стремската долина от края на 19 в./ началото на 20 в.“ с участието на народната певица Дарина Славчева -солист на ансамбъл „Тракия“

6 юли 2022 г. (сряда)

19:00 ч., НЧ „Иван Вазов - 1871”

Два часа щастие – комедийна постановка на МДТ „Матей Икономов“ - Сопот

7 юли 2022 г. (четвъртък)

17:30 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

„Нашенци“ – откриване на изложба с оригинални акварели на Чудомир

18:00 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

„Провинциални истории“ по Чудомир – моноспектакъл на Иванка Шекеровa

9 юли 2022 г.(събота)

08:30 ч., Църква  „Св. св. Петър и Павел”

Тържествена литургия по повод 172-та годишнина от рождението на Иван Вазов и спомен за семейството му

09:30 ч., Площад „Иван Вазов“ „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ” - детско утро, организирано от Център за работа с деца

11:00 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

Церемония по награждаване на лауреатите от VIII национaлен конкурс „Вазовата България“

17:30 ч., Къща музей „Иван Вазов”, експозиционна зала

Среща-разговор с носителя на Национална литературна награда „Иван Вазов” за 2022 г.,

носителя на журналистическа награда „Съба Вазова“ за 2022 г. и носителя на „Детска Вазова награда”

19:00 ч., НЧ „Иван Вазов – 1871“

„Службогонци“ – театрална постановка с участието на Николай Урумов, гостува Драматичен театър - Ловеч

20:30 ч., площад „Иван Вазов”

Тържествено честване на 172-та годишнина от рождението на Иван Вазов с участието на Националната гвардейска част

21:30 ч., площад „Иван Вазов”

Празничен концерт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юни - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 20 (двадесети) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 01 (първи), 02 (втори), 03 (трети), 06 (шести), 07 (седми), 08 (осми), 09 (девети), 10 (десети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 16 (шестнадесети), 17 (седемнадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори), 23 (двадесет и трети), 24 (двадесет и четвърти), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети), 30 (тридесети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_25.05.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

През месец Юли - 2022 г. на учебен център "Анево" ще се проведат стрелкови тренировки на следните дати:

- На 01 (първи), 04 (четвърти), 08 (осми), 18 (осемнадесети), 20 (двадесети), 21 (двадесет и първи), 22 (двадесет и втори) - за времето от 08:10 часа до 22:00 часа.

- На 05 (пети), 06 (шести), 07 (седми), 11 (единадесети), 12 (дванадесети), 13 (тринадесети), 14 (четиринадесети), 15 (петнадесети), 19 (деветнадесети), 25 (двадесет и пети), 26 (двадесет и шести), 27 (двадесет и седми), 28 (двадесет и осми), 29 (двадесет и девети) - за времето от 08:10 часа до 24:00 часа.

Забранява се влизането на хора, животни и машини в района на учебния център за времето на провеждане на стрелбите!

voenni_trenirovki_29.06.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabela_kotel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabela_stroej_sgrada_sopot

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabela_stroej_anevo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabela_otkrivane_stroej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г. Декларациите се подават придружени с констативен протокол издаден от техническа служба към Община Сопот, в Данъчна служба на адрес гр. Сопот ул. Иван Вазов № 57 ет.1 с работно време от 08.00 до 17.00 ч.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за общинския дълг през 2019 г. на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г.
За подробна информация за условията, реда, правилата и провеждане на процедурата натиснете:

>>> Т У К <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Сопот, уведомяваме Ви, че при извършена проверка от РЗИ гр. Пловдив отдел „ДЗК“ водата от „Манастирска“ чешма /пред входа на Манастира/, НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 01.11.2017 г.

Община Сопот е с НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ

в "ТЪРГОВСКА БАНКА Д" АД 

IBAN сметка

Валута

BIC

Вид

BG82 DEMI 9240 3200 1994 14

BGN

DEMIBGSF

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА

BG92 DEMI 9240 3100 1994 12

BGN

DEMIBGSF

БЮДЖЕТНА

BG80 DEMI 9240 8400 1994 09

BGN

DEMIBGSF

ДАНЪЧНА

BG56 DEMI 9240 3300 1994 13

BGN

DEMIBGSF

НАБИРАТЕЛНА

Във връзка с Решение № 54 от 09.06.2020 г. в сила от 01.01.2021 г. на Общински съвет – Сопот е приета промяна в Наредбата за размера на местните данъци в община Сопот местния данък за придобиване става в размер на 3 %.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


''Там - наший дом благословени,
там кътът роден, кътът мил,
магнит за спомени свещени,
където аз съм се родил'' ...
Иван Вазов

 

Община Сопот

е възстановена с Указ № 318/05.09.2003г. на Президента на Република България. С Указ №319/05.09.2003г. са насрочени избори за кмет на общината и общински съвет. Към днешна дата населението на община Сопот е 11 724 човека. Населените места в общината са гр. Сопот и с. Анево.

 
Град Сопот се намира на 5 км западно от гр. Карлово, в подножието на Стара планина. Билото на Балкана тук е увенчано с един от най-личните старопланински върхове, като се почне от в. "Добрила"/1 868м/, в. "Амбарица"/2 166м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в."Ботев" /2 376м/. Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф. Село Анево се намира на 2,5 км, западно от гр. Сопот. На 500 м северно от селото има останки от римска пътна станция /Хисърлъка/. Малко по-на север са останките от средновековния град-крепост "Аневско кале" от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените средновековни укрепления у нас. Община Сопот е разположена в южното подножие на Балкана, на височина около 510м надморското равнище. През общината преминават първокласната шосейна магистрала София - Карлово- Бургас и подбалканската железопътна линия София-Бургас. Общината поддържа редовни автобусни линии с Карлово и останалите селища от Стремската долина, с Пловдив, София и Троян.