Община Сопот

- Обява - Покана за Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

- За запознаване с отчета моля натиснете  >>>ТУК<<<

 
пожари