Община Сопот

Програми ЗЕВИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дългосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 година

Качено: 21.12.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Краткосрочна програма на Община Сопот за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 - 2023 година

Качено: 21.12.2020 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари