Община Сопот

Социални дейности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ на потребностите от социални услуги на областно ниво

Предложение за карта на социалните услуги

Качено: 11.10.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социална услуга "Асистентска подкрепа"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари