Община Сопот

ИЗБОРИ 14 НОЕМВРИ 2021 г.

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

И ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14 НОЕМВРИ 2021 г.

 

РЕШЕНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УКАЗ № 245 НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 16.09.2021 г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 г.

ЦИК - ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РИК17 - РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 14.11.2021 г.

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" - СПРАВКА ПО ЕГН ИЛИ АДРЕС ЗА НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ И МЯСТОТО НА ГЛАСУВАНЕ

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГД "ГРАО" -  ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, АКО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА НАСТОЯЩИЯ АДРЕС Е РАЗЛИЧНО ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО НА ПОСТОЯННИЯ АДРЕС

Качено: 06.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ  (СИК) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г. (ЧЛ. 42 АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

Качено: 01.10.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-371/29.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Качено: 30.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №РД-09-369/28.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 28.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-09-361/21.09.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.

Качено: 24.09.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------