Община Сопот
Отчет 2021 по чл. 71 от Наредба №2
 
пожари