Община Сопот

ПУБЛИЧЕН ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ПИТАНИЯТА ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗМСМА И ОТГОВОРИТЕ КЪМ ТЯХ

МАНДАТ 2023 - 2027


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Питане с вх. №ОС-115-2024 от 02.05.2024 г. от Деян дойнов, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“

Отговор на Питането с вх. №ОС-115-2024#2 от 29.05.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Питане с вх. №ОС-43-2024 от 31.01.2024 г. от Фратьо Куртев, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“

Писмо с вх. №ОС-43-2024#2 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането с вх. №ОС-43-2024#4 от 23.04.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Питане с вх. №ОС-42-2024 от 31.01.2024 г. от Деян Дойнов, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“ 

Писмо с вх. №ОС-42-2024#2 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането с вх. №ОС-42-2024#4 от 23.04.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Питане с вх. №ОС-334-2023 от 29.11.2023 г. от Маринела Стоянова, Общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“,  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“)

Писмо с вх. №ОС-334-2023#2 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането, с вх. №ОС-334-2023#3 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Питане с вх. №ОС-333-2023 от 29.11.2023 г. . от Деян Дойнов, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“

Писмо с вх. №ОС-333-2023#2 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането, с вх. №ОС-333-2023#3 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Питане с вх. №ОС-332-2023 от 29.11.2023 г. . от Фратьо Куртев, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“

Писмо с вх. №ОС-332-2023#2 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането, с вх. №ОС-332-2023#3 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Питане с вх. №ОС-331-2023 от 29.11.2023 г. от Мартин Грънчарски, Общински съветник от МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ („БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“,  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“) 

Писмо с вх. №ОС-331-2023#2 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането, с вх. №ОС-331-2023#3 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Питане с вх. №ОС-330-2023 от 29.11.2023 г. . от Антонина Цочева, Общински съветник от ПП „Бъдеще за родината“

Писмо с вх. №ОС-330-2023#2 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането, с вх. №ОС-330-2023#3 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Питане с вх. №ОС-329-2023 от 29.11.2023 г. от Нели Пенева, Общински съветник от „ГРУПАТА НА ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет – Сопот.

Писмо с вх. №ОС-329-2023#1 от 30.01.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот, относно: отлагане отговора на Питането.

Отговор на Питането с вх. №ОС-329-2023#2 от 21.03.2024 г. от Станислав Стоенчев, Кмет на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари