Община Сопот

Достъп до обществена информация ОБС - Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Относно: Приемане на „Вътрешни правила на общински съвет – Сопот за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно ползване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение на Административен съд Пловдив с № 440 от 17.02.2020 г.

Качено: 13.11.2020 год.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
пожари