Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 19.02.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 електротехник – висше или средно образование, предишен опит от производствено предприятие в ХВП; работа с компютър

2 отчетник, счетоводство – висше, икономика, английски език, работа с компютър

1 училищен психолог на 4 часа

1 технолог, шевно производство

1 екскурзовод- висше или средно образование; руски език ниво С1, английски език ниво А1 е предимство, работа с компютър

1 рехабилитатор

1 счетоводител , висше спец. „Счетовадство”, работа с компютър

1 учител по география -108 часа

1 администратор, хотел – руски език писмено и говоримо; английски език е предимство

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

2 шофьор на автобус кат.D

1 продавач-консултант

1 работник, автомивка

3 обслужващ работник, промишлено производство

1 монтьор, шевни машини

3 работник, спомагателни шивашки дейности

4 машинен оператор, шиене

1 пакетировач

1 шофьор, цистерна – кат.С, 2 г. стаж

1 електромеханик – 2 г. стаж

1 стругар

1 сервитьор, средно , на смени

1 спасител

15 машинен оператор метал/ метални изделия

2 шивач- права и оверлог машина

5 машинен оператор, вулканизиране на каучукови изделия

10 монтажник, изделия от метал

1 камериер

1 обслужващ бензиностанция

1 работник, поддържане на спортни съоръжения

1 чистач-хигиенист

1 работник кухня

1 камериер/камериерка хотел

1 барман-сервитьор

1 сервитьор

1 работник кухня

4 охранител

1 личен асистент

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица

 

В Бюрата по труда към Агенцията по заетостта ще приемат заявления от безработни лица за получаване на средства за покриване на разходи за наем, такса за ясла или детска градина и интернет услуги.

Тази възможност вече имат безработни, които са насочени към работно място и сменят адреса си за да работят на повече от 50 км далеч от дома си. Средствата по мярката се отпускат за не повече от 12 месеца, като размерът им за тази година е до 200 лв. месечно.

Новата мярка е регламентирана в чл. 42, ал.3 с последните промени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му. Тя ще подкрепи семействата, които не търсят работа далеч от местоживеенето си поради липсата на имот в друго населено място и невъзможността с трудовите си доходи да покриват разходите за наем, грижа за децата в детско заведение и други услуги за нормален жизнен стандарт. Предоставяната финансова подкрепа за възстановяване на част от тези разходи е насочена и към младежите, напускащи специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип. Тя ще насърчи териториалната им мобилност и стимулира мотивацията им за самостоятелен и независим от институциите живот.

Успоредно с това, създаването на условия за по-голяма мобилност и активност на безработните лица и особено на тези с професионални умения е в унисон с нарасналото търсене от бизнеса на квалифицирана работна сила.

Подробна информация може да се получи във всяка дирекция „Бюро по труда” и на официалната страница на Агенцията по заетостта в рубриката „насърчителни мерки за безработни лица”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------