Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 24.03.2020 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 мениджър екип

2 ветеринарен техник, зоотехник

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

1 общ работник

3 застрахователен консултант

3 шивач на права машина

1/2   кредитен специалист, банка

1 механик, автомонтьор на тежкотоварни автомобили

5 оператор фреза

1 шлайфист

15 заварчик  -средно, аргон

10 етажна камериер/ка- средно образование, срочен трудов договор

14 камериер/ка – общи части – средно, на смени

10 камериер/ка перално стапанство– средно, основно , по график

10 помощник сервитьор- средно, на смени, по график

10 сервитьор- средно, на смени по график

6 готвач- средно, на смени по график

15 камериер , парк, басейн – средно, на смени по график

8 помощник , готвач- средно, на смени по график

15 работник , кухня , мияч- средно на смени по график

3 сладкар- средно , работа на смени по график

2 шофьор- кат. В

2 продавач-консултант- средно, английски език, начална компютърна грамотност

1 продавач-консултант, средно,работа с компютър

2 санитар

4  работник, сушилня- средно образование

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------