Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Брошура - Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 28.03.2023 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

 

1 техник-механик ЖПТ/ОТ – висше техническо електротехническа специалност

1 психолог, училищен

1 медицинска сестра на 4 часа

1 рехабилитатор на 4 часа

1 счетоводител, оперативен – висше, средно образование

2 склададжия – висше, средно образование

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

 

1 електромонтьор ОТ

2 оператор на преса за метал – горещо коване

2 готвач

2 продавач-консултант

1 техник-механик ЖПТ/ЕС и ЕК

1 помощник-готвач

1 продавач-консултант

9 работник, консервна фабрика

1 машинист, многокофов багер

2 машинен оператор, шиене

2 асистент офис

1 машинист, пътно-строителни машини

2 сервитьор

1 готвач

2 оператор, зареждане на гориво

2 касиер

2 продавач-консултант

3 машинен оператор, металорежещи машини

3 общ работник

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 шофьор, лекотоварен автомобил

1 огняр

1 работник, поправка на джанти

2 сервитьор

3 машинен оператор, металорежещи машини

1 електротехник, промишлено предприятие

3 шлосер

2 заварчик

4 монтажник, метални конструкции

1 общ работник

2 готвач

35 розоберач

1 производител, млечни продукти

1 опаковач

1 обслужващ работник в бензиностанция

1 машинен оператор, щамповане на текстил

1 възпитател

1 социален асистент

1 шофьор, тежкотоварен автомобил

5 пресовчик, лагери

1 контрольор, качество

5 докер

2 чистач, хигиенист

5 монтажник

1 браковчик

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщението от 06.04.2020 г. на Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Сопот, касае ВЕЧЕ регистрираните лица.

Във връзка с регистрацията Ви информираме, че на сайта на Агенцията по заетостта се публикуват актуални съобщения, относно възможностите за регистрация по електронен път, както и отлагане на такива в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение на https://www.az.government.bg/bg/news.

Ако се възползвате от отложения срок, можете да изберете подходящия за Вас начин:

  1. подаване на заявление по пощата на адреса на Дирекция „Бюро по труда“, която обслужва населеното място, в което живеете по постоянен или настоящ адрес;
  2. по електронен път чрез попълване на Заявление за регистрация в бюрото по труда, което може да немерите тук: https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/.

След попълване на заявлението може да го разпечатате, подпишете и изпратите по пощата, по електронен път на електронният адрес на бюрото по труда, в което ще се регистрирате или чрез Системата за сигурно електронно връчване, ако имате профил в нея.

  1. по електронен път през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ), раздел „Социални дейности“ - „Безработица и насърчаване на заетостта“, линкът към който е: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment, а самото заявление е на : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment/885d29f8-9d68-4452-9c32-ad4b417a7f34.

Заявлението за получаване на обезщетение при безработица може да:

-      се отложи за подаване до 14 дни след отмяна на извънредното положение;

-      се изпрати по пощата към териториално поделение на НОИ;

-      се изпрати по електронен път, ползвайки електронните услуги от сайта на НОИ, отнасящи се за паричните обезщетения при безработица. Заявлението може да се изтегли от тук: https://www.nssi.bg/forusers/forms/120-unemployment.

Обръщаме Ви внимание, че при дистанционно (по пощата или електронно) подаване на заявление за регистрация трябва да посочите коректно данни за ваш персонален телефон за връзка, а при наличие и на електронна поща. Трудов посредник от бюрото по труда ще се свърже с Вас при необходимост от уточнения или потвърждение на попълнената в заявлението информация, след извършване на служебни проверки за нейната достоверност.

В краен случай, ако не можете да ползвате горните варианти и посетите бюрото по труда, за да се регистрирате като търсещо работа лице, то там можете да подадете на хартиен носител и заявление за обезщетение, което бюрото по труда по служебен път ще предостави на НОИ.

ПРЕДВАРИТЕЛНО се запознайте с информацията  и изискваните документи, публикувани на сайта на НОИ.

При този вариант следва да имате предвид, че ще се наложи да предвидите повече време, да носите изискваните документи.

Въпреки изпълняваните мерки от бюрата по труда за ограничаване на контактите със служители и други клиенти, Вие поемате сериозен риск за собственото си здраве и здравето на Вашите близки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари