Община Сопот

ОБЯВИ - ПОКАНИ - СЪОБЩЕНИЯ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка по чл. 26, ал. 5 - публикувана на 18.06.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка по чл. 26, ал. 5 - публикувана на 19.12.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка по чл. 26, ал. 5 - публикувана на 26.11.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Нели Пенева
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА - ПОКАНА

от Мариана Здравкова Кацарова
Председател на Общински съвет - Сопот

Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари