Община Сопот

 - Обява - Покана за Публично обсъждане на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Сопот за 2017 г.

 - За запознаване с отчета моля натиснете  >>>ТУК<<<

 
пожари