Община Сопот
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  Б  Я  В  А

За кандидатстване за позицията Обществен възпитател при МКБППМН - Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сопот за 2015 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВЛЕНИЕ

До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ/ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "АС - Йовка Димитрова"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ЙОФЕЛА" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА ЕТ "ДЖИМИ-КП КОЙЧО ПОПОВ"

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ НА "ДОНАРЕКС" ЕООД