Община Сопот

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Качено: 11.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП)

Качено: 03.10.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 15.01.2019г. до 16.01.2019г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Качено: 19.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Качено: 19.09.2018 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - Община Сопот

Дата на качване: 08.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 23.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 04.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Дата на качване: 12.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 25.04.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 16.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 18.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари