Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> К О Н К У Р С И 2024 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> К О Н К У Р С И 2023 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> К О Н К У Р С И 2022 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> К О Н К У Р С И 2021 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> К О Н К У Р С И 2020 <<<

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за медицинска сестра в детска градина "Слънчево детство" - Община Сопот

Дата на качване: 08.12.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 23.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Обща администрация" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 04.10.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Дата на качване: 12.05.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Секретар" при Община Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 25.04.2017 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 16.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.12.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък с допуснати кандидати за конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Дата на качване: 18.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Община Сопот обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” при Общинска администрация Сопот

Заявление

Декларация

Дата на качване: 01.11.2016 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
пожари