Община Сопот

Образование

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система от правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2024/2025 г.

Качено: 16.02.2024 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сопот за 2023 г.

Качено: 13.07.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система от правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2023/2024 г.

Качено: 27.03.2023 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система от правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2022/2023 г.

Качено: 09.03.2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система от правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2021/2022 г.

Качено: 25.03.2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система от правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2020/2021 г.

Качено: 31.03.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система за прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила за прием на деца в първи клас в общински училища на територията на Община Сопот за учебната 2017/2018 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ПТ "Владимир Заимов"

3. НУ "Неделя Петкова"

4. Общински детски и младежки парламент град Сопот

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------